ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ιωάννη Πασσαλίδη 147, Καλαμαριά 55133 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310456606

Email: ypostirixi@ypostirixi.gr